Er wordt veel aandacht besteed aan kwaliteit.

  • Producten worden, indien nodig, eerst ontvet voordat ze gestraald worden.
  • Regelmatig wordt de inslag op het gestraald oppervlak gemeten met een digitale ruwheids profiel meter. Deze inslag zorgt voor oppervlaktevergroting. Dit is van belang voor een goede hechting van de verf.
  • De straalmix wordt regelmatig aangevuld met nieuw straalgrit, om de inslag zo optimaal mogelijk te houden.
  • Door de gritleverancier worden er zeeftesten uitgevoerd om de samenstelling van de straalmix in beeld te brengen.
  • Driestra voert met enige regelmaat zogenaamde zout- en chloride testen uit op gestraald materiaal en op het straalgrit. Dit om de reinheid van het straalgrit aan te tonen.
  • Door een aanpassing van de gritreinigingsinstallatie kunnen we het straalgrit versneld reinigen. Dit komt de straalsnelheid, de inslag en het zicht in de cabine ten goede.

Om samen met de klant een goed verfsysteem te selecteren, maken we onder andere gebruik van de “richtlijnen voor coatingbescherming in overeenstemming met ISO12944” dit is een uitgave van Hempel. Om de vereiste laagdiktes zoals die aangegeven zijn in het verfsysteem te bereiken, worden de diktes zowel nat als droog gemeten.

Om een goed resultaat te bereiken bij het aanbrengen van de diverse verflagen is het van belang om de condities tijdens het spuiten te meten. Dit gebeurd met behulp van een digitale digitale dauwpuntmeter. Hiermee wordt de lucht- en objecttemperatuur en de relatieve vochtigheid gemeten. Er wordt alleen gespoten als deze omstandigheden binnen de gestelde grenzen liggen.